Stress?

Neem even de tijd voor deze oefening. Volg bewust je eigen ademhaling met milde vriendelijke aandacht zonder oordeel.
Klik hier voor de ademhalingsoefening.

Grip op alcohol.com

Lyda Toebes


Zorggebouw Houten
Prins Bernhardweg 69
3991 DE Houten

(030) 23 13 137

(06) 307 883 78

info@gripopalcohol.com

Grip op alcohol bij Een vandaag

Persbericht in 't Groentje febr. 2009

Een Vandaag heeft  opnames gemaakt op de Vijfwal te Houten van Grip op alcohol.com.

Voor een uitzending over de groeiende groep 55 plussers met een alcoholprobleem en enkele specifieke initiatieven voor hulpverlening in Nederland, waaronder Grip op alcohol.

Thema: Een alcoholprobleem is steeds meer van ons allemaal. Het kan iedereen gebeuren. Uit balans raken door een fysieke of mentale klacht. Of een ingrijpende gebeurtenis in de privé- of werksituatie en als reactie daarop teveel alcohol drinken voor korte of langere tijd. We kunnen als zorgverlener struisvogelpolitiek toepassen of we kunnen onze ogen openen en in beweging komen; als matigen nog kan.

Het unieke van het aanbod van Grip op alcohol is dat het ook in de thuissituatie ondersteuning biedt voor het vinden van alternatieven voor de effecten die men verwacht van het alcoholgebruik en daarna het matigen of stoppen met het overmatig alcoholgebruik, met behoud van privacy en eigen regie.

Grip op alcohol richt zich op vroegsignalering van een alcoholprobleem door aanbod van bespreekschema's aan zorgverleners.

 

Wat is de uitbreiding van keuze van Grip op alcohol op het bestaande aanbod?

  1. In de individuele contacten is er meer tijd en ruimte voor het (h)erkennen van de invloed van alcohol en het (her)vinden van vaardigheden. Het is toegankelijke en vraaggerichte zorg. De gesprekken kunnen plaatsvinden op locatie naar keuze. In de thuissituatie andere gewoontes aanwennen blijkt effectief, de zelfhulpopdrachten bieden een praktische en concrete steun over de vraag; 'Hoe zal uw leven eruit zien als u matigt of niet meer drinkt?' Voor het vergroten van het probleemoplossend vermogen. Het stellen van grenzen.
  2. Alleen het stoppen met alcohol blijkt niet genoeg voor een blijvend resultaat. Essentieel is het alternatief, hoe wel? Wat heeft iemand nodig om inhoud en/of vorm aan zijn leven te geven? Wat is voor hem/haar een gezonde leefstijl? Wat motiveert, wat boeit hen, om zonder gebruik van alcohol meer uit het leven te halen?
  3. Eerst de alternatieven of perspectief in beeld -voor de effecten die men verwachtte van alcoholgebruik - daarna het terugbrengen naar laag - risico of geheel stoppen met alcoholgebruik. Veel aandacht voor de eigen formulering van de alternatieven van cliënt. Aanbod van -digitale- zelfhulpopdrachten.
  4. Informatie en steun aan het systeem: mensen ervaren meer steun van partner of direct betrokkene.

De opnames zijn gemaakt met medewerking van een cliënt van Grip op alcohol. Hij wordt na een longembolie geconfronteerd  met een verminderde lichamelijke conditie. Als workaholic heeft hij te accepteren dat hij een aanpassing moet maken op een veranderd toekomstperspectief : niet of veel minder voor de klas staan. Als reactie op deze ingrijpende gebeurtenis drinkt cliënt 3,5 maand overmatig. Na interventie van Grip op alcohol stopt hij vanaf begin december volledig. Intussen heeft cliënt het verzoek gekregen van de directie om de examenklas te gaan doen.

U kunt de uitzending van Een Vandaag van dinsdag 3 februari bekijken via deze link naar Een Vandaag, dinsdag 3 februari 2009 vanaf 13 minuten tot 19,5 minuten.