Stress?

Neem even de tijd voor deze oefening. Volg bewust je eigen ademhaling met milde vriendelijke aandacht zonder oordeel.
Klik hier voor de ademhalingsoefening.

Grip op alcohol.com

Lyda Toebes


Zorggebouw Houten
Prins Bernhardweg 69
3991 DE Houten

(030) 23 13 137

(06) 307 883 78

info@gripopalcohol.com

Scholen, ouders, pubers

Scholen, ouders en pubers

Hoe sterker de vertrouwensband (veiligheid, structuur, eigen-waard(n)) tussen ouders en kinderen;
hoe meer bescherming tegen alcoholmisbruik later en hoe groter de weerbaarheid van jongeren.

Alcoholpreventie begint al op heel jonge leeftijd; ouders kunnen veel doen:
Het gesprek met je kind begint al heel vroeg: over zakgeld, spelen op straat, vriendjes, afspraken maken, keuze in sport/muziek/hobby, huiswerk, grenzen stellen. Dat en hoe je dat gesprek hebt bepaalt in grote mate de basis voor het gesprek over alcohol. Bewustwording van de invloed van alcohol Fysiek (hersenen komen vertraagd tot rijping/concentratiestoornissen) Psycho sociale ontwikkeling vertraagd: (alcohol als smeerolie: "gezellig") Durft u het aan om uw kind de grens te stellen: voor je 16e geen alcohol, voor je 18e niet meer dan 2 glazen per gelegenheid?

 

Als het uitstellen van het eerste moment van drinken een belangrijke preventietool is, dan helpt het enorm als ouders en school de handen in een slaan. ....Op 13-jarige leeftijd heeft twee op de drie pubers al eens gedronken en is een op de vijf weleens dronken geweest. Dat blijkt uit onderzoek van sociaal-wetenschapper Ina Koning; zie Alcohol? Een zaak van ouders en school samen en Hoe pak jij dat aan? en zie recepten Happy Drinks en scholen.

Sterke toename alcoholgebruik vanaf brugklas: zie hier het hele artikel van Trimbos

Wat te doen als je kind teveel alcohol gebruikt? Artikel J.Oostendorp via @RTLnieuws.nl

Ouders hebben veel invloed op het genotmiddelengebruik van hun kind. Veel meer dan ze zelf vaak denken. Wat ouders kunnen doen.

Tips jongeren en alcoholgebruik; voor ouders.

Uitgaan Een puber wil zelf de wereld ontdekken. Daarom zie je vaak niet wat hij/zij doet. Dat is ook zo als hij/zij uitgaat.
Als pubers ongeveer 12 jaar zijn, gaat een aantal van hen feestjes leuk vinden. Misschien vind je het moeilijk om je kind alleen uit te laten gaan.
Je kind op koers : Praat eerst met hem. Vraag wat hij gaat doen. Zeg wat jij ervan verwacht. Het helpt uiteraard als in de thuissituatie de relaties gebaseerd zijn op vertrouwen en het veilig is en er al enkele afspraken in het ‘huis-houden’ van alledag zijn, die consequent worden nageleefd, zowel door kind als ouder. Zoals bv. een taak als tafel afruimen of vaatwasser inruimen, schooltas en schoenen opbergen. De basisregel is: eerst een vertrouwensrelatie opbouwen, sancties zijn er pas als afspraken niet worden nagekomen.

Tips voor ouders :

  • Onder de 16 jaar mag hij/zij geen alcohol drinken,liever nog niet voor zijn/haar 18e jaar. Er zijn ook steeds vaker feestjes waar geen alcohol is. Misschien is dat een goede oplossing. Stem af per mail met de ouders van de klas van jouw kind (1- 4 van de middelbare school ) dat jij met jouw kind de afspraak hebt dat hij/zij geen alcohol drinkt. Stem af met andere ouders welke afspraken jij gemaakt hebt met je kind. Vraag hierbij de teamleider van school om ondersteuning.
  • Spreek een tijd af waarop je puber thuis moet komen. Je kunt met jonge pubers nog afspreken om hem te halen en te brengen.
  • Spreek af dat en/of hij alcohol mag drinken en hoeveel.
  • Vraag met wie hij uitgaat, met wie hij er naar toe gaat en met wie hij thuiskomt.
  • Spreek af dat hij niet alleen over straat gaat.
  • Spreek af dat je puber jou altijd met zijn mobiele telefoon kan bellen.

De school is een belangrijke leefomgeving voor pubers.. zieverzuip jij je toekomst?!

Kamervragen vanwege boek Onze kinderen en alcohol

Voor scholen: behoefte aan ondersteuning? Voor een e-learning module om problematisch gebruik door jongeren op het mbo te signaleren. Zie www.signalerenalcoholendrugs.nl

Alcoholmatigingsproject is succesvol De houding van ouders tegenover jong alcoholgebruik en alcoholopvoeding in de Achterhoek is verbeterd. Het project kreeg wetenschappelijke erkenning! Wie volgt?

 

Uw kind alleen op vakantie? Hoe zit het dan met alcohol? Roken? Seks?
Duidelijke afspraken maken over alcoholgebruik en roken hoort bij de voorbereiding van een vakantie. Zie campagne van het Trimbos-instituut en STIVORO

Pierre kan het shaken
Het imago van de alcoholvrije alternatieven bij jongeren en hun vrienden in positieve zin veranderd.

Vwo-ers vaker laveloos.
Vorig jaar was ruim één op de vijf comazuipers een vwo-leerling. Een jaar eerder was dat nog ongeveer één op de tien. Lees verder in Parool

De gezonde school en genotmiddelen met relevante links vindt u hier

Jongeren, alcohol en sport

Uit Handleiding Alcoholmatiging Sportver. Iriszorg
Een gele kaart voor de sport
De kantine is voor veel sportorganisaties een belangrijke bron van inkomsten. Van de totale baten van sportverenigingen is 26% afkomstig van de kantine-inkomsten, tegenover 48% uit contributie, les- en entreegelden. Van deze totale kantine-inkomsten komt 36% vanuit de alcoholverkoop. Koplopers wat betreft de totale kantine-inkomsten zijn het amateurvoetbal met 47% (142 miljoen), andere veldsporten 29% (30 miljoen) en tennis met 25% (27 miljoen).

Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA).
Op het moment dat er alcohol wordt geschonken moet er minimaal één persoon aanwezig zijn die ofwel de Verklaring Sociale Hygiëne bezit ofwel een Instructie Verantwoord Alcoholgebruik heeft gevolgd. Doel van deze instructie is kennisvergroting omtrent alcoholgebruik en de mogelijke gevolgen hiervan. In de instructie is aandacht voor het herkennen van probleemsituaties, bewustwording van de problematiek en stimulering van meningsvorming. De vereniging dient een registratie bij te houden van de geïnstrueerde barvrijwilligers.

Het middelengebruik onder party- en clubbezoekers tussen 15 en 34 jaar is relatief hoog

Voorkom alcoholschade bij uw opgroeiende kind
De campagne Alcohol en Opvoeding heeft als doel ouders aan te sporen tot een verantwoorde alcoholopvoeding. Het advies aan ouders is: stel alcoholgebruik bij uw kind zo lang mogelijk uit, in elk geval tot 16 jaar.