Stress?

Neem even de tijd voor deze oefening. Volg bewust je eigen ademhaling met milde vriendelijke aandacht zonder oordeel.
Klik hier voor de ademhalingsoefening.

Grip op alcohol.com

Lyda Toebes


Zorggebouw Houten
Prins Bernhardweg 69
3991 DE Houten

(030) 23 13 137

(06) 307 883 78

info@gripopalcohol.com

Onze kinderen en alcohol

Kamervragen over boek Onze kinderen en alcohol

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft drie sets Kamervragen
beantwoord naar aanleiding van de publiciteit rond het verschijnen van het boek
Onze kinderen en alcohol van Nico van der Lely,Mireille de Visser en Joke Ligterink.
Uit de gestelde vragen bleek onder andere dat de recente nalevingcijfers
omtrent de leeftijdsgrens voor het aanschaffen van alcohol ver beneden de maat liggen.
Minister Schippers gaf in haar antwoorden aan dat het zwaartepunt van
het preventiebeleid in het vervolg zal komen te liggen bij het ‘weerbaar maken van jongeren’.
Aan de hand van schoolprogramma’s, vroegsignalering en alcoholpreventie door
jeugdgezondheidszorg en de Centra voor Jeugd en Gezin zullen ouders en hun kinderen worden
voorgelicht over de gevolgen van alcoholgebruik op jonge leeftijd,
zo meldt uitgeverij Nieuw Amsterdam.

Auteur: Nico van der Lely
Boek: Onze kinderen en alcohol
Beschrijving
De Nederlandse pubers behoren tot de grootste drinkers van Europa.
Wat kinderarts Nico van der Lely en kinderpsycholoog Mireille de Visser vrijwel dagelijks
op hun alcoholpoli aan gevolgen van (overmatig) alcoholgebruik tegenkomen, wordt bevestigd
door de cijfers die zij landelijk verzamelen: het aantal zeer ernstige gevallen stijgt enorm,
de jonge drinkers komen uit alle lagen van de bevolking,er zijn inmiddels evenveel meisjes
als jongens die te veel drinken en ze wonen net zo vaak in een stad als in een dorp.
In Onze kinderen en alcohol vertellen de auteurs onomwonden en in heldere taal wat er kan
gebeuren met het zich ontwikkelende brein van een puber die alcohol drinkt en
wat in het algemeen de lichamelijke en geestelijke gevolgen zijn van drinken op jonge leeftijd.
In interviews belichten pubers, ouders, wijkagenten, horecauitbaters en politici
de verschillende facetten van dit grote maatschappelijke vraagstuk.
Allerhande praktische adviezen voor ouders en professionals maken dit urgente boek compleet.